કાન ઊંચા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ઊંચા કરવા

  • 1

    સાંભળવા ધ્યાન આપવું.