કાન ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ખાવો

  • 1

    બહુ વાત કરીને કંટાળો આપવો, પજવવું; માથું ખાવું.