કાન ઘણા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ઘણા હોવા

  • 1

    જેનું તેનું સાંભળી ભોળવાવું; કાચા કાનના હોવું.