કાન દેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન દેવા

  • 1

    ધ્યાનથી સાંભળવા પ્રયત્ન કરવો.