કાને દાટા મારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાને દાટા મારવા

  • 1

    ન સાંભળવું.

  • 2

    શિખામણ ન માનવી.