કાને ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાને ધરવું

  • 1

    કહ્યા ઉપર લક્ષ આપવું; ધ્યાનમાં લેવું.