કાન નીચે કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન નીચે કાઢી નાખવું

  • 1

    સાંભળ્યા ઉપર લક્ષ ન આપવું; સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરવું.