કાન ફોડી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ફોડી નાખવા

  • 1

    ભારે ઘોંઘાટ કરવો.