કાન વીંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન વીંધવા

  • 1

    કાનના અલંકાર પહેરાવવા કાન કોચવા.