ગુજરાતી માં કામગીરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કામગીરી1કામગીરી2

કામગીરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કામગરી.

ગુજરાતી માં કામગીરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કામગીરી1કામગીરી2

કામગીરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નોકરી; ચાકરી.

 • 2

  અધિકાર; સત્તા.

 • 3

  નોકરીને અંગે કરવાનું કામ.