ગુજરાતી

માં કામજોગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કામજોગ1કામજોગું2

કામજોગ1

વિશેષણ

  • 1

    કાર્ય પૂરતું.

ગુજરાતી

માં કામજોગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કામજોગ1કામજોગું2

કામજોગું2

વિશેષણ

  • 1

    કાર્ય પૂરતું.