ગુજરાતી

માં કામધેનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કામધેન1કામધેનુ2

કામધેન1

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મનકામના પૂરી કરનારી એક કલ્પિત ગાય.

ગુજરાતી

માં કામધેનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કામધેન1કામધેનુ2

કામધેનુ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મનકામના પૂરી કરનારી એક કલ્પિત ગાય.