કામનું ચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામનું ચોર

  • 1

    કામચોર; વિ૰; પું૰ પોતાને સોંપાયેલું કામ બરાબર નહિ કરનાર-હાડકાનો આખો એવો આદમી.

  • 2

    કસબચોર.