કામસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામસ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    શેરડીના રસનો કચરો; ગોળનો મેલ.