કામ ખૂલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામ ખૂલવું

  • 1

    નવું કામકાજ (જેમ કે, કારખાનું કે કોઈ ઉદ્યમ) શરૂ થવું.