કામ લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામ લાગવું

 • 1

  કામમાં આવવું, ઉપયોગી થવું.

 • 2

  યુદ્ધમાં ખપી જવું.

કામે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામે લાગવું

 • 1

  ઉદ્યોગ કરવા મંડી જવું.

કામે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામે લાગવું

 • 1

  નોકરી ધંધે ચડી જવું.

 • 2

  ઉપયોગમાં આવવું.