કાયચિકિત્સા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયચિકિત્સા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરની ચિકિત્સા-વૈદકીય તપાસ અને સારવાર.