કાયટું બાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયટું બાળવું

  • 1

    અગિયારમું જમાડવું.