કાયદંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદંડ

પુંલિંગ

  • 1

    દેહદમન.