કાયદાબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદાબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાયદાની આવડત; તે લડવાની કુશળતા.

  • 2

    લાક્ષણિક કાયદાની લડાલડ.