કાયદામાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદામાં લેવું

  • 1

    ગુના કે તહોમતસર પકડવું; કાયદાના સંકજામાં લેવું.