કાયદામાં સપડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદામાં સપડાવવું

  • 1

    ગુના કે તહોમતસર પકડવું; કાયદાના સંકજામાં લેવું.