કાયદાસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદાસર

અવ્યય

  • 1

    કાયદા મુજબ.