કાયદો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદો ઉતારવો

  • 1

    લગામ કાઢવી ઘાલવી.