કાયદો ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદો ચલાવવો

  • 1

    કાયદાનો અમલ કરવો.

  • 2

    આપખુદી ચલાવવી.