કાયમ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયમ રાખવું

  • 1

    મંજૂર રાખવું.

  • 2

    જેમનું તેમ રહેવા દેવું.