કારકવિભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કારકવિભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છઠ્ઠી સિવાયની કોઈપણ વિભક્તિ.