કારણદેહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કારણદેહ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ શરીરના મૂળ કારણરૂપ (અવિદ્યા શક્તિરૂપ) દેહ (વેદાંત).

  • 2

    લિંગદેહ.