કાર્બનપેપર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્બનપેપર મૂકવો

  • 1

    નકલ કરવા માટે બે કોરા કાગળ વચ્ચે કાર્બન ગોઠવવો.

મૂળ

કાર્બન