ગુજરાતી

માં કાર્યકારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાર્યકારી1કાર્યકારી2

કાર્યકારી1

વિશેષણ

  • 1

    કામકાજ કરનારું-કરે એવું.

  • 2

    અસરકારક; કાર્યસાધક.

ગુજરાતી

માં કાર્યકારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાર્યકારી1કાર્યકારી2

કાર્યકારી2

વિશેષણ

  • 1

    (પદ પર ન છતાં બીજાની જગાનું) કાર્ય કરતું કે સંભાળતું; 'ઑફિશિયેટિંગ'.