કાર્યવ્યવસ્થિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્યવ્યવસ્થિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાર્યો કરવામાં વ્યવસ્થિતતા; વ્યવસ્થાબુદ્ધિ; તે બાબતનો વ્યવસ્થિત વિવેકવિચાર.