કાર્યસરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્યસરણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાર્ય કરવાની સરણી પધ્ધતિ.