ગુજરાતી માં કારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કારિકા1કારિકા2

કારિકા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ભોંયરીંગણી.

 • 2

  ઊંટડી; સાંઢણી.

ગુજરાતી માં કારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કારિકા1કારિકા2

કારિકા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શ્લોકબદ્ધ વ્યાખ્યા કે વિવરણ.

 • 2

  નટી.

મૂળ

सं.