કાલક્રમદોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલક્રમદોષ

પુંલિંગ

  • 1

    કાળની ક્રમગણનામાં કે સમજમાં દોષ; 'ઍનૅક્રૉનિઝમ'.