કાલક્રમવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલક્રમવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘટનાઓની તિથિ કે સમય નક્કી કરવા માટેની દસ્તાવેજી તથ્યો સંબંધી વિદ્યા; ક્રૉનૉલૉજી'.