કાલજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    કાલને-સમયની યોગ્યાયોગ્યતાને જાણનારું.

કાલજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલજ્ઞ

પુંલિંગ

  • 1

    જોશી.