કાલવ્યુતક્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલવ્યુતક્રમ

પુંલિંગ

  • 1

    કાલક્રમદોષ.