કાલવિપર્યાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલવિપર્યાસ

પુંલિંગ

  • 1

    કાલક્રમદોષ; કાળની ક્રમ ગણવામાં ને સમજવામાં દોષ; 'ઍનૅક્રૉનિઝમ'.