કાલાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલાં કાઢવાં

  • 1

    કાલપણ કરવું.