કાલ ઊઠીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલ ઊઠીને

  • 1

    ભવિષ્યમાં; આગળ જતાં.