કાળજાની કોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજાની કોર

  • 1

    તેના જેવું અત્યંત પ્રિય.