કાળજાનું આછું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજાનું આછું

  • 1

    હિંમતવાન.