કાળજાનું નર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજાનું નર્યું

  • 1

    સાવધ; ખબરદાર.