કાળજામાં કટારી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજામાં કટારી હોવી

  • 1

    દિલમાં ડંખ કે કપટ હોવાં.