કાળજામાં ચીરા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજામાં ચીરા પડવા

  • 1

    દિલમાં તીવ્ર વેદના થવી.