કાળજા વિનાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજા વિનાનું

  • 1

    ભાન વિનાનું.

  • 2

    સાહસિક.