કાળજી ધરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજી ધરાવવી

  • 1

    ચીવટ રાખવી; ચિંતા કરવી.