કાળજું કાચું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું કાચું રહેવું

  • 1

    મરણપથારીએ પણ ઝંખના રહેવી.