કાળજું કાચું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું કાચું હોવું

  • 1

    હિંમત ન હોવી.