કાળજે કાણું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજે કાણું પડવું

  • 1

    હૃદય વીંધાવું, ખૂબ વેદના થવી.